bato na nanginginig na linya para sa linya ng produksyon ng bato